Psalms 110

(109)

Свещенството и властта на Месия

1 a  Псалом на Давид. Господ каза на моя Господ: „Седи от дясната Ми страна,
докато поставя Твоите врагове за подножие на нозете Ти.“
2 Господ ще ти изпрати от Сион жезъла на Твоята сила;
владей сред враговете Си.
3 В деня на Твоята сила Твоят народ е готов със свято благоговение.
Аз те родих из утроба преди зората като роса.
4 b  Кле се Господ и няма да се разкае:
„Ти си свещеник за вечни времена според служението на Мелхиседек
110:4 Древен свещеник, цар на Йерусалим, предобраз на Иисус Христос.
.“
5 d  Господ е от дясната Ти страна,
Той ще съкруши царе в деня на гнева Си;
6 ще съди народите, ще изпълни земята с трупове,
ще строши глави по обширната земя.
7 Ще пие от поток по пътя
и отново високо ще издигне глава.
Copyright information for BulCont