Psalms 115

(113:9-26)

1
115:1 В Синодалната Библия 115:1 сл. е 113:9 сл.
Не нас, Господи, не нас,
а Своето име прослави
заради Своята милост, заради Своята вярност.
2 b  Защо езичниците да казват:
„Къде е техният Бог?“
3 Нашият Бог е на небесата;
това, което желае, това прави.
4 c  d  e  А техните идоли са от сребро и злато,
създадени са от човешки ръце.
5 Уста имат, но не говорят;
очи имат, но не виждат;
6 уши имат, но не чуват;
ноздри имат, но нямат обоняние;
7 ръце имат, но не пипат;
крака имат, но не ходят;
не издават звук с гърлото си.
8 Подобни на тях да бъдат онези, които ги правят,
и всички, които се надяват на тях.
9 f  Израилю, уповавай се на Господа:
Той е ваша помощ и защита.
10 Доме Ааронов, уповавай се на Господа:
Той е ваша помощ и защита.
11 Вие, които имате страхопочитание пред Господа, уповавайте се на Господа:
Той е ваша помощ и защита.
12 Господ ни помни, благославя,
благославя Израилевия дом,
благославя Аароновия дом;
13 благославя онези, малки и големи,
които имат страхопочитание пред Господа.
14 g  Да ви даде Господ все повече и повече,
на вас и на вашите потомци.
15 Благословени сте вие от Господа,
Който сътвори небето и земята.
16 h  Небето принадлежи на Господа,
а земята Той определи за хората.
17 i  Мъртвите няма да възхвалят Господа,
нито тези, които слизат в страната на мълчанието,
18 а ние ще благославяме Господа
отсега и за вечни времена. Алилуя.
Copyright information for BulCont