Psalms 116

(114-115)

Благодарност към Бога за избавлението

1 Радвам се, че Господ
чу моя молитвен глас.
2 Той наклони ухо към мене
и затова ще Го призовавам през всичките си дни.
3 a  Вълните на смъртта ме обзеха,
адски мъки ме постигнаха,
понесох притеснение и скръб.
4 Тогава призовах името на Господа:
„Господи, спаси живота ми!“
5 b  Господ е милостив и справедлив;
нашият Бог проявява милост.
6 Господ закриля простодушните:
бях изнемогнал и Той ме спаси.
7 c  Върни се, душо моя, към спокойствие,
защото Господ ти стори добро.
8 d  Ти спаси живота ми от смърт,
очите ми – от сълзи, и краката ми – от препъване.
9 e 
116:9 В Синодалната Библия 116:9 е част от 114:8.
Ще вървя по своя път пред Господа в земята на живите.

Чашата на спасението

10 g 
116:10 В Синодалната Библия 116:10 сл. е 115:1 сл.
Повярвах и затова казах: „Аз съм много съкрушен.“
11 i  В своята скръб си казах:
„Всеки човек е лъжец.“
12 Какво да въздам на Господа
за всичките Му благодеяния към мене?
13 Ще приема чашата на спасението
и ще призова името на Господа.
14 Ще изпълня моите обещания към Господа
пред целия Негов народ.
15 j  Скъпа е в очите на Господа
смъртта на Неговите святи люде.
16 k  О, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб
и син на Твоята слугиня.
Ти строши моите окови.
17 На Тебе ще принеса жертва със славословие
и името на Господа ще призова.
18 l  Ще изпълня своите обещания към Господа
пред целия Му народ
19 в храмовите дворове на Господа,
посред тебе, Йерусалиме! Алилуя.
Copyright information for BulCont