Psalms 12

(11)

Закрила в измамния свят

1 За първия певец. На осмострунен инструмент. Псалом на Давид. 2 a 
12:2 В Синодалната Библия 12:2 е част от 12:1, а в Цариградската Библия – част от 12:1.
Спаси ме, Господи, защото не останаха благочестиви,
изчезват верните сред хората.
3 Всеки лъже ближния си,
лицемерна е устата, говори с престорено сърце.
4 Господ ще изтреби всички, които имат лицемерна уста
и високомерен език,
5 онези, които казват: „С езика си ще надделеем.
Силата ни е в говоренето – кой е наш господар?“
6 c  „Заради насилието над потиснатите, заради въздишките на угнетените
сега ще стана, казва Господ,
ще дам закрила на онзи, който я търси.“
7 d  Думите на Господа са чисти думи –
сребро, пречистено в пещ,
седем пъти претопено.
Ти, Господи, ще ги запазиш
и ще ги съхраниш от този род за вечни времена.
8 Навред бродят нечестиви,
понеже низостта се издига сред хората.
Copyright information for BulCont