Psalms 125

(124)

Упованието на Божия народ

1 a  Поклонническа песен. Тези, които се уповават на Господа,
са като планината Сион, която няма да се поклати:
тя пребъдва вечно.
2 b  Планините обкръжават Йерусалим,
а Господ е около Своя народ сега и за вечни времена.
3 Защото Той няма да остави жезъла на нечестивите
върху участта на праведните,
та праведните да не протягат ръце към беззаконието.
4 c  Господи, прави добро на добрите
и на чистите по сърце.
5 d  А тези, които се отклоняват по свои криви пътища,
Господ ще ги остави да погинат със злодеите.
Мир да бъде в Израил!
Copyright information for BulCont