Psalms 130

(129)

Молба за прошка и изкупление

1 a  Поклонническа песен. От глъбините на душата си зова към Тебе, Господи:
2 b  „Господи, чуй гласа ми,
вслушай се внимателно в моите молби.
3 c  Господи, ако Ти помниш прегрешенията –
кой би могъл да избегне осъждането, Господи?
4 d  Но у Тебе е опрощението
и затова Ти вдъхваш благоговение.“
5 e  Надявам се на Господа, душата ми се надява;
на Неговото слово се уповавам.
6 f  Душата ми копнее за Господа
повече, отколкото нощната стража очаква утрото,
много повече, отколкото стражата очаква утрото.
7 g  Нека Израил да се уповава на Господа!
Защото милосърдието е у Господа
и пълното спасение е у Него.
8 h  Той ще спаси Израил
от всичките му прегрешения.
Copyright information for BulCont