Psalms 132

(131)

Давид и ковчегът на завета

Поклонническа песен 1 Господи, спомни си за Давид
и за всичките му скърби –
2 a  как той се е клел на Господа,
как е дал обет на силния Бог на Яков:
3 b  „Никога няма да вляза в шатъра си,
няма да легна на леглото си;
4 няма да дам сън на очите си
и дрямка на клепачите си,
5 докато не намеря място за Господа,
жилище за силния Бог на Яков.“
6 c  Ето ние слушахме за това място във Витлеем
132:6 Букв. в Ефрата.
,
намерихме го в полетата на Ярим.
7 e  Да идем в Неговото жилище,
да се помолим пред подножието на нозете Му.
8 Господи, влез в мястото на Своя покой –
Ти и ковчегът на Твоето величие.
9 Твоите свещеници ще се облекат в правда
и Твоите верни хора ще ликуват от радост.
10 f  Не отвръщай лице от Своя помазаник
заради Давид, Твоя служител.
11 g  h  Господ се закле на Давид със сигурна клетва
и няма да се отклони от думите Си:
„Ще поставя потомък
от твоите наследници на престола ти.
12 Ако твоите синове спазват Моя завет
и Моите заповеди, на които ще ги науча,
тогава синовете им вечно ще седят на твоя престол.“
13 i  Защото Господ избра Сион,
пожела го за Свое жилище.
14 „Това е Мое вечно жилище:
тук ще се поселя, защото силно го пожелах.
15 Ще благословя и преблагословя неговото препитание,
ще наситя бедните му с хляб,
16 j  а свещениците му ще облека в спасение
и верните му хора ще ликуват от радост.
17 k  Там Аз ще издигна величието на Давид,
ще приготвя светилник на Своя помазаник.
18 Враговете му ще покрия с позор,
а на него ще засияе короната му.“
Copyright information for BulCont