Psalms 135

(134)

Хвалебствен химн за Господните дела

1 a  b  Алилуя
135:1 Еврейски призив: „Възхвалявайте Яхве (Господа)!“
. Възхвалявайте името на Господа,
възхвалявайте го, Господни служители,
2 вие, които стоите в дома на Господа,
в храмовите дворове на дома на нашия Бог.
3 Възхвалявайте Господа, защото Господ е благ;
възпявайте името Му, защото то е чудно;
4 d  защото Господ избра за Себе Си Яков,
за Свое притежание – Израил.
5 e  Това аз зная – че Господ е велик
и че нашият Господ е по-велик от всички богове.
6 f  Всичко, което Господ иска, Той го прави –
на небето и на земята, в моретата и във всички бездни.
7 g  Той издига облаци от земните предели,
прави светкавици при дъжд,
извежда вятър от Своите хранилища.
8 h  Той порази първородните в Египет –
от човека до добитъка.
9 i  Изпрати знамения и чудеса сред тебе, Египет,
върху фараона и върху всички негови служители.
10 j  Той порази много народи
и погуби силни царе:
11 Сихон, аморейския цар,
и Ог, васанския цар,
и всички ханаански царства.
12 И даде земята им за наследство,
за наследство на Израил, Своя народ.
13 k  Господи, Твоето име е вечно; Господи,
споменът за Тебе преминава от род в род.
14 l  Защото Господ ще защити в съда Своя народ
и ще се смили над Своите слуги.
15 m  Езическите идоли са само сребро и злато,
дело на човешки ръце:
16 имат уста, но не говорят;
имат очи, но не виждат;
17 имат уши, но не чуват;
дори в устата им няма дихание.
18 Подобни на тях са онези, които ги ваят,
всеки, който се уповава на тях.
19 Израилтяни, величайте Господа!
Свещеници от Аароновия дом, величайте Господа!
20 Левити, величайте Господа!
Вие, които благоговеете пред Господа, величайте Господа!
21 Прославен да бъде от Сион Господ,
Който е в Йерусалим! Алилуя.
Copyright information for BulCont