Psalms 138

(137)

Възхвала на Божията вярност и милост

1 a  На Давид. Ще Те славя с цялото си сърце,
ще Те възпявам пред боговете
138:1 В Септуагинта: „пред ангелите“.
.
2 c  Ще падна на колене пред святия Ти храм
и ще славя името Ти заради Твоята милост и Твоята истина,
защото Ти въздигна словото Си над всяко Свое име.
3 d  В деня, когато извиках, Ти ми отговори;
Ти изпълни със сила душата ми.
4 e  Господи, ще Те прославят всички земни царе,
защото чуха изреченото от Тебе слово,
5 f  и ще възпеят пътищата на Господа,
защото е велика Неговата слава,
6 g  защото макар Господ да е високо издигнат, вижда и смирения
и отдалече познава горделивия.
7 Ако изпадна в беда, Ти ще ме запазиш жив,
ще простреш ръката Си върху гнева на моите врагове
и ще ме спасиш със Своята десница.
8 Господ ще отмъсти за мене.
Господи, Твоята милост е вечна;
не изоставяй делата на Своите ръце.
Copyright information for BulCont