Psalms 140

(139)

Молитва за защита от злодеи

1 За първия певец. Псалом на Давид. 2
140:2 В Цариградската Библия 140:2 е част от 140:1.
Избави ме, Господи, от лоши хора,
запази ме от мъже насилници,
3 които кроят злини в сърцата си,
всеки ден подхващат спорове;
4 b  изострят езиците си като змия;
зад устните им – отрова на усойница.
5 c  Защити ме, Господи, от ръце на зли хора,
запази ме от мъже насилници,
които са замислили да препънат моите крака.
6 d  Горделивите поставиха тайно капан
и примки за мене, простряха мрежа на пътеката,
заложиха клопки за мене.
7 e  Казах на Господа: „Ти си мой Бог.
Чуй, Господи, гласа на моите молби.“
8 Господи, Господи, сила на моето спасение!
Ти защити главата ми в деня на битката.
9 Господи, не давай на злите това, което желаят.
Не давай успех на техния замисъл,
за да не се възгордеят.
10 Нека злото от устните на хората, които ме обграждат,
да обгърне тях самите.
11 f  Да паднат върху тях горящи въглени;
да бъдат хвърлени
в бездънни ями, за да не излязат.
12 Клеветник да не остане на земята;
злото ще завлече насилника към погибел.
Зная, че Господ ще извърши съд за смирените,
ще признае правото на бедните.
13 g  Несъмнено праведните ще славят Твоето име;
честните ще живеят в Твоето присъствие.
Copyright information for BulCont