Psalms 142

(141)

Молитва за помощ в изпитанията

1 a  Поучителна песен. От Давид, когато беше в пещерата. Молитва. 2
142:2 В Цариградската Библия 142:2 е част от 142:1.
С гласа си призовах Господа,
с гласа си на Господа се моля.
3 Ще излея пред лицето Му своята тъжна песен;
ще обявя пред Него затрудненията си.
4 c  Когато почувствам немощен своя дух, Ти знаеш моята пътека.
Поставиха тайно капан за мене на пътя, по който вървя.
5 Поглеждам надясно и виждам, че никой не ми обръща внимание;
изгуби се убежището за мене, никой не се грижи за моята душа.
6 d  Господи, Тебе призовах и казах:
„Ти си мое прибежище,
мой дял в земята на живите.
Вслушай се в моето ридание, защото станах твърде незначителен;
избави ме от онези, които ме преследват, защото те са по-силни от мене.
7 Изведи от затвора душата ми, за да славя Твоето име.
Праведните се събират около мене,
защото Ти се грижиш за мене.“
Copyright information for BulCont