Psalms 144

(143)

Блажен е онзи народ, на когото Господ е Бог

1 a  b  На Давид. Да бъде прославен Господ, моята скала,
Който учи ръцете ми на бой,
пръстите ми на война!
2 c  Ти си моя милост и моя крепост,
мое прибежище и мой избавител,
моя защита – у Тебе намерих убежище;
Ти правиш народите да ми се подчиняват.
3 d  Господи! Какво е човекът, че се грижиш за него,
човешкият син, че му обръщаш внимание?
4 e  Човекът е като дъх;
дните му приличат на изчезваща сянка.
5 f  Господи, наведи Своите небеса и слез;
удари планините и те ще задимят;
6 g  изпрати светкавица и ги разпилей;
прати стрелите Си и ги разпръсни;
7 h  простри ръцете Си от висините,
избави ме и ме спаси от буйните води,
от насилието на чужденци,
8 на които устата им говори невъздържано
и десницата им е десница на лъжата.
9 i  Боже, нова песен ще изпея за Тебе,
на десетострунна арфа ще възпея Тебе,
10 j  Който даваш победа на царете,
избавяш Своя служител Давид от погубващ меч.
11 Избави ме и ме спаси от насилието на чужденци,
на които устата им говори невъздържано
и десницата им върши клетвопрестъпление.
12 k  Нека нашите синове бъдат като отгледани растения,
когато напълно израснат през времето на младостта си,
нашите дъщери – като изваяни колони,
предназначени за палати.
13 l  Нека нашите хамбари
да бъдат пълни с всякакви храни;
нашите стада да се плодят
с хиляди по пасищата ни;
14 m  добитъкът ни да бъде угоен;
да няма по нашите площади нито нещастие,
нито несполука, нито плач.
15 n  Блажен е този народ, който има това!
Блажен е онзи народ, на когото Господ е Бог!
Copyright information for BulCont