Psalms 145

(144)

Възхвала на Божието царство

1 Хвалебна песен на Давид. Ще Те величая, Боже мой, Царю,
и ще прославям Твоето име отвека и довека.
2 a  Всеки ден ще Те прославям
и за вечни времена ще величая Твоето име.
3 b  Велик е Господ и достоен за възхвала
и Неговото величие е неизследимо.
4 c  Възхвалата на делата Ти ще преминава от род в род
и те ще свидетелстват за Твоето величие.
5 Ще възвестявам великолепната слава на Твоето величие
и словата за Твоите чудни дела.
6 И те ще говорят за силата на Твоите страшни дела
и за Твоето величие ще разгласявам.
7 Ще възвестяват спомена за Твоята велика благост
и ще ликуват поради Твоята правда.
8 d  Милостив и благ е Господ,
дълготърпелив и многомилостив.
9 Господ е благ към всички
и Неговата милост се разпростира върху всичките Му дела.
10 Всички Твои творения да Те прославят, Господи,
и нека вярващите в Тебе Те величаят!
11 Да говорят за славата на Твоето царство
и да разказват за Твоето величие,
12 за да знаят хората за Твоето величие
и за великолепната слава на Твоето царство!
13 e  Твоето царство е царство вечно
и Твоята власт преминава от род в род.
14 f  Господ поддържа всички падащи
и въздига всички сломени.
15 g  Очите на всички гледат с надежда към Тебе
и Ти навреме им даваш тяхната храна;
16 отваряш ръката Си
и насищаш с блага всичко живо.
17 h  Господ е справедлив във всичките Си пътища
и благ във всичките Си дела.
18 i  Господ е близо до всички, които Го призовават,
до всички, които искрено Го призовават.
19 Той изпълнява желанието на онези, които благоговеят пред Него,
чува техния вик за помощ и ги спасява.
20 Господ пази всички, които Го обичат,
а всички неправедни изтребва.
21 Устата ми ще изрече възхвала на Господа
и всяко живо същество да прославя Неговото свято име
отвека и довека.
Copyright information for BulCont