Psalms 15

(14)

Пред Божието присъствие в храма

1 a  Псалом на Давид. Господи, кой може да пребивава в Твоя шатър?
Кой може да пребивава на Твоята свята планина?
2 b  Онзи, който е непорочен и постъпва справедливо
и който говори истината от сърце,
3 който не клевети с езика си,
не прави зло на ближния си
и не хули съседа си;
4 онзи, в чиито очи отхвърленият от Господа е презрян,
и който почита тези, които се боят от Господа,
който не се отмята от клетвата си, дори да е в негова вреда,
5 който не дава парите си с лихва,
не взема подкупи против невинния –
онзи, който постъпва така, няма да се огъне за вечни времена.
Copyright information for BulCont