Psalms 20

(19)

Спасение в името на Бога

1 За първия певец. Псалом на Давид. 2 a 
20:2 В Цариградската Библия 20:2 е част от 20:1.
Нека Господ да те чуе в скръбен ден!
Нека името на Бога на Яков да те защити!
3 Да ти изпрати помощ от светилището
и от Сион да те укрепи!
4 Да си спомни всички твои безкръвни жертви
и да приеме твоите всеизгаряния благосклонно.
5 Да ти даде, каквото сърцето ти желае,
и да изпълни всяко твое намерение.
6 Ще се зарадваме за твоето спасение
и в името на нашия Бог ще издигнем знаме.
Господ да изпълни всички твои молби.
7 c  Сега разбрах, че Господ спасява Своя помазаник,
откликва от святите Си небеса
с мощта на Своята спасяваща десница.
8 d  Едни се надяват на колесници, други – на коне,
но ние призоваваме името на Господа, нашия Бог.
Те се препънаха и паднаха,
а ние станахме и стоим прави.
9 Господи, спаси царя
и ни послушай, когато Те призоваваме.
Copyright information for BulCont