Psalms 21

(20)

Прослава на Всемогъщия Бог

1 За първия певец. Псалом на Давид. 2
21:2 В Цариградската Библия 21:2 е част от 21:1.
Господи, с Твоята сила царят се весели
и безмерно се радва за спасението, дошло от Тебе.
3 Ти му даде, каквото желае сърцето му,
и не отхвърли молбата на сърцето му,
4 защото Ти го срещна с добри благословения,
сложи корона от злато на главата му.
5 b  Той поиска от Тебе да му дадеш живот;
Ти му даде дълголетие завинаги.
6 c  Голяма е Неговата слава чрез спасението от Тебе.
Ти положи върху него чест и величие,
7 защото го благослови за вечни времена.
Развесели го чрез присъствието Си,
8 защото царят се уповава на Господа
и благодарение на Всевишния няма да се огъне.
9 Твоята ръка ще достигне всичките Ти врагове;
Твоята десница ще намери всички, които Те мразят.
10 Ще ги поставиш в огнена пещ, когато се явиш;
Господ ще ги погуби в гнева Си
и огън ще ги изгори.
11 d  Ти ще изтребиш плода им от земята,
тяхното поколение сред човешките синове,
12 защото предприеха зло срещу Тебе,
скроиха заговори, но не можаха нищо да изпълнят.
Защото ще ги накараш да отстъпят,
когато се прицелиш със Своя лък срещу тях.
13 Издигни се, Господи, в силата Си,
ще възпеем и ще прославим Твоята мощ!
Copyright information for BulCont