Psalms 26

(25)

Молба за защита на праведния

1 Псалом на Давид. Съди ме, Господи: живях невинно
и се уповавам на Господа, без да се колебая.
2 a  Господи, подложи ме на изпитание, провери ме,
изпитай моите чувства и моя разум;
3 защото Твоята милост е пред очите ми
и аз постъпвах според Твоята истина.
4 b  Сред измамници не седях
и с коварни няма да общувам.
5 Мразя сборището на злосторниците
и с нечестиви няма да живея.
6 c  Ще умивам ръцете си в невинност
и ще обикалям жертвеника Ти, Господи.
7 Ще Те възхвалявам на висок глас
и ще разказвам за всички Твои чудеса.
8 Господи, обичам дома, в който Ти живееш,
и мястото, където живее Твоята слава.
9 d  Не погубвай душата ми заедно с грешниците
и живота ми – заедно с онези, които проливат кръв,
10 в чиито ръце има злодеяния
и чиято десница е пълна с подкупи.
11 e  Аз пък съм невинен;
спаси ме и се смили над мене.
12 f  Кракът ми крачи по равен път,
в събранията ще възхвалявам Господа.
Copyright information for BulCont