Psalms 30

(29)

Песен за избавлението

1 a  Псалом на Давид. Песен при освещаване на храма. 2
30:2 В Цариградската Библия 30:2 е част от 30:1.
Господи, ще Те възхваля, защото ме въздигна
и не остави враговете ми да тържествуват над мене.
3 Господи, Боже мой, виках към Тебе
и Ти ме изцели.
4 c  Господи, Ти изведе душата ми от ада
и ме запази, за да не сляза в гроба.
5 d  Пейте пред Господа, вие, които сте Негови,
прославяйте Неговото свято име.
6 e  Защото гневът Му е за миг,
благоволението Му – за цял живот.
Вечер настъпва плач,
а сутрин – отново радост.
7 В своето благоденствие си казах:
„Няма да се поколебая никога.“
8 f  Господи,
Ти беше ме поставил на здрава планина по благоволението Си.
Но Ти скри лицето Си и аз се смутих.
9 Към Тебе, Господи, тогава виках
и на своя Господ се помолих:
10 g  „Каква полза от кръвта ми, когато сляза в гроба?
Ще Те слави ли пръстта?
Ще възвестява ли тя Твоята истина?
11 Чуй, Господи, и се смили над мене.
Господи, бъди ми помощник!“
h  Ти превърна тъгата ми в ликуване,
сне от мене вретището и ме заобиколи с веселие.
12 Затова Те прославям и няма да замлъкна.
Господи, Боже мой, вечно ще Те славя!
Copyright information for BulCont