Psalms 36

(35)

Божията благост и милост

1 За първия певец. Псалом на Давид, служител Господен. 2 a 
36:2 В Цариградската Библия 36:2 е част от 36:1.
Беззаконието на нечестивия е в сърцето му;
няма страх от Бога пред очите му.
3 Той се мами сам в очите си,
че беззаконието му няма да се открие и осъди.
4 Думите, изречени от него, са измама и лукавство;
той се е отказал да постъпва разумно и да върши добро.
5 c  Замисля беззаконие на леглото си,
тръгнал е по лош път, не се гнуси от зло.
6 d  e  Господи, Твоята милост е до небесата,
Твоята истина стига до облаците!
7 Твоята справедливост е като високи планини
и Твоето правосъдие е като дълбините на морето!
Ти, Господи, се грижиш за хора и животни!
8 Колко е скъпоценна Твоята милост, Боже!
Хората са в безопасност под сянката на Твоите криле.
9 f  Те се насищат от богатството на Твоя дом
и от потока на Твоите блага ги напояваш.
10 g  Защото Ти си изворът на живота:
в Твоята светлина можем да видим светлината.
11 Продължи да бъдеш милостив към тези, които Те познават,
и справедлив към искрените по сърце.
Нека не попадна под краката на горделивец
и ръката на грешник да не ме изгони.
12 Ето падналите, които вършат беззаконие;
повалени са и не могат да станат.
Copyright information for BulCont