Psalms 45

(44)

Величието на Царя и Невястата (Църквата) Му

1 За първия певец. По мелодията на шошаним
45:1 Музикален термин за вид мелодия.
. Песен на Кореевия хор. Песен за любовта.
2
45:2 В Цариградската Библия 45:2 е част от 45:1.
От сърцето ми извира блага дума.
Моята песен е за царя.
Езикът ми е перо на бързописец.
3 Ти си по-прекрасен от синовете на човека,
благост се излива от Твоята уста.
Затова Бог Те благослови за вечни времена.
4 c  Силни, препаши меча Си на Своето бедро!
Препаши се със Своята слава и със Своето величие!
5 И в Своето величие язди победоносно в колесница
заради истината, благостта и правдата!
И Твоята десница ще Те води към величествени дела.
6 Твоите стрели са остри,
проникват в сърцата на враговете на Царя;
народите падат пред Тебе.
7 Престолът Ти, Боже, е вечен
и жезълът на правдата е жезъл на Твоето царство.
8 d  Ти обикна правдата и намрази беззаконието.
Затова, Боже, Твоят Бог Те помаза
с елей
45:8 Маслиново масло за свещено помазване.
на радост повече от другите властници.
9 На смирна
45:9 Благовонна смола.
, алое
45:9 Вид благовонно вещество от благоухайно дърво.
и касия
45:9 Смес от кори на благовонно дърво.
ухаят всички Твои дрехи;
струнна музика Те весели в дворци, украсени със слонова кост.
10 Царски дъщери са между Твоите знатни;
царицата стои отдясно на Тебе с накити от офирско
45:10 Висококаратно злато, внасяно от Арабия.
злато.
11 Чуй, дъще, и разбери,
забрави своя народ и своя бащин дом!
12 И Царят ще пожелае твоята красота,
защото Той е Твоят господар. И ти Му се подчини!
13 Дъщерята на Тир ще дойде с дар;
богатите от народа ще търсят Твоето благоволение.
14 Величествена е царската дъщеря в двореца,
златотъкана е нейната дреха.
15 Ще я доведат при царя в пъстровезани дрехи;
девици, нейни приближени, ще я доведат при Тебе.
16 Водят ги с радост и ликуване,
те влизат в царския дворец.
На мястото на Твоите бащи ще бъдат Твоите синове;
ще ги поставяш за князе по цялата земя.
17 j  Ще направя Твоето име да се споменава от род в род;
затова народите ще Те славят за вечни времена.
Copyright information for BulCont