Psalms 46

(45)

Господ е наше прибежище и сила

1 За първия певец. Песен на Кореевия хор. По мелодията на аламот
46:1 Музикален термин за вид мелодия.
.
2
46:2 В Цариградската Библия 46:2 е част от 46:2.
Бог е прибежище и сила за нас,
помощник в беди.
3 c  Затова няма да се уплашим, когато земята се клати
и когато планините се срутят посред морето,
4 когато водите му бучат и бушуват,
планините треперят от вълнението му.
5 Струи на река ще веселят Божия град, святото място, където пребивава Всевишният.
6 Бог е посред този град. Той няма да се поклати. Бог ще му помага от зазоряване.
7 Народите се развълнуваха, царствата се разклатиха.
Бог издигна глас, земята се разтопи.
8 Господ Вседържител е с нас,
Бог на Яков е наше прибежище.
9 Елате и вижте делата на Господа,
Който стори чудесни дела по земята.
10 d  Той прекрати войните до края на земята;
счупи лък и строши копие,
с огън изгори колесници.
e  Той каза: „Спрете и разберете, че Аз съм Бог!
Възвисен съм над народите,
ще се възвися над земята!“
11 Господ Вседържител е с нас.
Бог на Яков е наше прибежище.
Copyright information for BulCont