Psalms 47

(46)

Господ е Царят на света

1 За първия певец. Песен на Кореевия хор. 2 a 
47:2 В Цариградската Библия 47:2 е част от 47:1.
Ръкопляскайте с ръце, всички народи,
възкликнете към Бога с радостен глас!
3 c  Защото Всевишният Господ е страшен,
велик Цар над цялата земя.
4 Той покори народи под нас
и страни под краката ни;
5 избра за нас наследството ни,
чудесната земя на Яков, когото възлюби.
6 d  Бог възлезе при възклицания,
при тръбен звук.
7 Възпявайте нашия Бог,
възпявайте нашия Цар, пейте,
8 защото Бог е Цар на цялата земя!
Пейте празнична песен!
e  Бог се възцари над народите,
Бог седна на святия Си престол.
9 Велможите на народите се събраха
с народа на Бога на Авраам, защото земните царе принадлежат на Бога.
Той се извисява над тях.
Copyright information for BulCont