Psalms 48

(47)

Сион – Божият град

1 Песен. Псалом на Кореевия хор. 2 a 
48:2 В Цариградската Библия 48:2 е част от 48:1.
Велик е Господ и високо е прославян
в града на нашия Бог, на святата Му планина.
3 Прекрасно възвишение, радост на цялата земя
е планината Сион
48:3 Има се предвид Цафон, ханаанско обозначение на севера.
, далече на север,
и той е градът на великия Цар.
4 Бог е в Своите дворци, Той е познат като прибежище.
5 Защото ето на, царете се събират
и потеглят срещу него.
6 Щом те го видяха, почудиха се,
вцепениха се от страх и избягаха.
7 d  Страх ги обзе там,
мъка като на жена, когато ражда;
8 Ти съкрушаваш тарсийските кораби
48:8 Кораби от Тарсис (Испания).

с източния вятър.
9 Каквото чухме, това и видяхме в града на Господа Вседържител, в града на нашия Бог.
Бог ще го утвърди за вечни времена.
10 Размишляваме, Боже, за Твоето милосърдие
всред Твоя храм.
11 f  Както Твоето име, Боже,
така и Твоята слава се простират до краищата на земята.
Твоята десница е изпълнена със справедливост.
12 g  Нека да се радва планината Сион,
да се радват дъщерите
48:12 Т.е. градовете и жителите.
на Юдея
заради Твоите справедливи присъди.
13 Огледайте Сион и го заобиколете,
пребройте неговите кули!
i  Внимателно разгледайте неговите крепостни стени,
неговите укрепления,
за да разкажете на следващия род.
14 Защото този Бог е наш Бог за вечни времена.
Той винаги ще ни ръководи.
Copyright information for BulCont