Psalms 5

Утринна молитва за закрила

1 За първия певец. За духови инструменти. Псалом на Давид. 2 a 
5:2 В Синодалната и Цариградската Библия 5:2 е част от 5:1.
Господи, чуй думите ми, вникни в моя зов!
3 c  Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой,
защото се моля пред Тебе!
4 Господи, чуй гласа ми рано сутрин.
Призори ще застана пред Тебе и ще Те очаквам,
5 защото Ти си Бог, Който не обича беззаконието.
Злият не може да се приюти при Тебе.
6 Горделивите няма да устоят пред Тебе –
Ти ненавиждаш всички, които извършват беззаконие.
7 Ти ще погубиш всички лъжци.
Убиец и измамник са противни за Господа.
8 d  По Твоята велика милост аз обаче ще вляза в Твоя дом
и ще се поклоня в святия Ти храм с благоговение пред Тебе.
9 e  Господи, нека Твоята справедливост ме води заради враговете ми!
Направи равен Твоя път пред мене!
10 f  Защото в устата им няма истина,
а сърцето им носи разруха.
Гърлото им е отворен гроб,
а езикът им – коварен.
11 Накажи ги, Боже, нека се провалят в своите кроежи!
Отхвърли ги поради многото им престъпления,
защото се надигнаха против Тебе.
И нека се радват всички, които се уповават на Тебе;
те винаги ще тържествуват, защото Ти ще ги закриляш.
Затова нека се радват с Тебе всички, които обичат Твоето име.
12 Защото Ти, Господи, благославяш праведника,
като с щит го обгръщаш с благоволение.
Copyright information for BulCont