Psalms 52

(51)

Възмездие за нечестивия

1 За първия певец. Поучение на Давид, 2 a 
52:2 В Цариградската Библия 52:2 е част от 52:1.
когато едомецът Доик дойде да съобщи на Саул и да му каже, че Давид е отишъл в дома на Ахимелех.
3
52:3 В Цариградската Библия 52:3 е част от 52:1.
Защо, насилнико, се хвалиш със своето злодейство?
Божията милост е всеки ден с мене.
4 d  Твоят език измисля как да разруши;
като изострен нож си ти, измамнико.
5 e  Ти обичаш злото повече от доброто,
обичаш лъжата повече, отколкото да говориш истината.
6 Ти, коварни езико, обичаш всички гибелни думи.
7 f  Затова Бог ще те съкруши завинаги;
ще те грабне и ще те изтръгне от твоя шатър,
и ще те изкорени от страната на живите.
8 А праведните ще видят и ще се уплашат,
и ще му се присмеят, като кажат:
„Ето мъж, който не прие Бога за свой защитник,
а се надяваше на голямото си богатство
и се уповаваше на злодеянията си.“
g  Но аз съм като зеленеещо се маслиново дърво в Божия храм
и се надявам на Божията милост, сега и винаги.
9 Вечно ще Те прославям за това, което стори.
Аз се надявам на Тебе сред Твоите благочестиви,
защото Ти си благ.
Copyright information for BulCont