Psalms 58

(57)

Бог е справедливият Съдия

1 a  За първия певец. По мелодията на „Не погубвай“. Поучение на Давид. 2
58:2 В Цариградската Библия 58:2 е част от 58:1.
Наистина ли, съдии, изричате правда?
Справедливо ли съдите хората?
3 Не! В сърцето си замисляте неправда по земята,
с ръцете си отмервате насилие.
4 Нечестивите станаха отстъпници от майчина утроба;
заблуждават, говорейки лъжи от майчина утроба.
5 c  Тяхната отрова е като отровата на змия,
подобни са на глуха кобра, затворила ухото си,
6 която не се вслушва в гласа на заклинателя,
на заклинателя, изкусен в заклинания.
7 d  Боже, строши зъбите в устата им!
Господи, счупи челюстите на младите лъвове!
8 e  Нека изчезнат те като вода, която се оттича!
Когато съдията опъне стрелите си, те да бъдат като притъпени.
9 f  Да си отидат като охлюви, излезли от къщичките си,
да не видят слънце като пометнато дете.
10 g  Преди вашите котли да усетят пламналите тръни,
както сурови, така и горящи, вихър да ги отнесе.
Невинният ще се зарадва, когато види отмъщение;
ще потопи крака си в кръвта на нечестивия.
11 И човек ще каже: „Наистина има награда за невинния.
И така, има Бог, Който съди по земята!“
Copyright information for BulCont