Psalms 59

(58)

Молитва за избавление

1 a  За първия певец. По мелодията на „Не погубвай“. Поучение на Давид, когато Саул изпрати мъже около дома му, за да го убият. 2
59:2 В Цариградската Библия 59:2 е част от 59:1.
Боже, избави ме от моите врагове
и ме спаси от надигналите се против мене.
3 Избави ме от онези, които вършат беззаконие,
и ме спаси от кръвожадни хора,
4 защото те дебнат живота ми. Господи,
силните се събират срещу мене
без мое престъпление и без мой грях.
5 Без моя вина се стичат и се готвят за нападение.
Вдигни се, ела и виж!
6 И Ти, Господи Боже, Боже Вседържителю, Боже Израилев,
стани да посетиш всички народи.
Не пощадявай никого!
7 Вечер те се връщат,
вият като псета и обикалят града.
8 c  Ето те бълват с устата си хули.
Мечове са на устата им,
защото те си мислят: „Кой ще чуе?“
9 d  Но Ти, Господи, ще се надсмееш над тях,
ще посрамиш всички тези народи.
10 Боже, Сило моя, аз гледам към Тебе,
понеже Бог е моята защита.
11 Моят милостив Бог върви пред мене.
Бог ще ми даде да видя повалени моите врагове.
12 Не ги убивай, та моят народ да не забравя това.
Разпръсни ги
и ги повали със силата Си, Господи, Защитниче наш.
13 e  Думите на устните им са грехове на тяхната уста.
Нека бъдат уловени в гордостта си
заради проклятията и лъжата, които изговарят.
14 f  Разпръсни ги с гняв, разпръсни ги, за да ги няма.
Тогава ще узнаят, че Бог е, Който господства над Яков
и над цялата земя.
15 Нека да се връщат вечер,
да вият като псета и да обикалят града;
16 нека се скитат да търсят храна,
щом не са се наситили.
Аз пък ще възпея Твоята сила
и ще прославя милостта Ти сутрин,
защото Ти си моя защита
и прибежище в ден на беда.
17 Боже, Сило моя, ще Те възпявам,
понеже Бог е моята защита,
Бог е милостив към мене.
Copyright information for BulCont