Psalms 60

(59)

Молитва на народа за Божия подкрепа в бедствие

1 За първия певец. По мелодията на шушан едут .
60:1 Музикален термин за вид мелодия.
Поучителен. На Давид. За изучаване,
2 b 
60:2 В Цариградската Библия 60:2 е част от 60:1.
когато той се сражаваше с Арам-Нахараим
60:2 Название на Месопотамия като висока земя между две реки.
и Арам-Цова
60:2 Арамейско царство на север от Палестина.
и Йоав се върна в Солната долина и порази едомците, дванадесет хиляди души.
3
60:3 В Цариградската Библия 60:3 сл. е 60:1 сл.
Боже, Ти ни отхвърли и ни разпръсна.
Ти беше разгневен на нас. Обърни се пак към нас!
4 Ти разтърси земята и я разпука.
Заздрави нейните пукнатини, защото е разклатена.
5 g  Ти донесе на Своя народ големи страдания
и ни опияни със зашеметяващо вино.
6 Даде знаме на онези, които Те почитат,
за да намерят прибежище под него.
7 h  Спаси ме с десницата Си и ме изслушай,
за да се избавят Твоите възлюбени.
8 Бог каза в Своето светилище: „Ще тържествувам,
ще разделя Сихем и ще размеря долината на Сокхот.
9 i  Мой е Галаад и Мой – Манасия,
а Ефрем е шлем на Моята глава.
Юдея е Мой скиптър.
10 Моав е Моят умивалник,
върху Едом ще простра обувката Си,
над филистимската земя ще тържествувам!“
11 Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме доведе до Едом?
j  Не Ти ли, Боже, Който сега ни отхвърли
и не излизаш вече с нашите войски?
k  l  Дай ни помощ против притеснителя,
защото човешката помощ е безполезна.
12 С Бога ние ще сме силни.
Той ще стъпче нашите врагове.
Copyright information for BulCont