Psalms 61

(60)

Бог е прибежище

1 За първия певец. За съпровод със струнен инструмент. На Давид. 2
61:2 В Цариградската Библия 61:2 е част от 61:1.
Боже, вслушай се в моя вопъл,
обърни внимание на моята молитва.
3 b  От края на земята Те призовавам, когато сърцето ми е изнемощяло.
Отведи ме на скалата, която е прекалено висока за мене,
4 c  защото си мое прибежище,
силна кула против врага.
5 Нека винаги живея в Твоя шатър
и да прибегна до закрилата на Твоите криле.
6 Понеже Ти, Боже, се вслуша в моите обещания,
даде ми наследство като на онези, които благоговеят пред Твоето име.
7 d  e  Прибави още дни към дните на царя,
продължи годините му от род в род.
f  Нека винаги да седи на престола пред Бога;
закриляй го със Своята милост и вярност!
8 И така, винаги ще възпявам името Ти,
както и ще изпълнявам обетите си ден след ден.
Copyright information for BulCont