Psalms 67

(66)

Благодарствена молитва към Бога

1 За първия певец. За съпровод със струнни инструменти. Псалом. Песен. 2 a  Боже, бъди милостив към нас и ни благослови! Нека засияе лицето Ти над нас.
3 Така да познаят на земята Твоя път;
всички народи да знаят за спасението, идващо от Тебе.
4 Боже, нека Те възхваляват народите,
нека Те възхваляват всички народи!
5 b  Нека народите да се радват и да тържествуват,
понеже ги съдиш справедливо
и ръководиш всеки народ по земята.
6 Боже, нека Те възхвалят народите,
нека Те възхвалят всички народи!
c  Земята даде своя плод.
Нека Бог, нашият Бог, да ни благослови!
7 Бог да ни благослови
и пред Него да благоговеят всички земни краища!
Copyright information for BulCont