Psalms 68

(67)

Господ е Бог на цялата земя

1 За първия певец. Псалом на Давид. Песен. 2 a 
68:2 В Цариградската Библия 68:2 е част от 68:1.
Да се надигне Бог и да се разпръснат враговете Му,
и нека да бягат от лицето Му онези, които Го мразят.
3 Разнеси ги, както дим се разнася!
Както восък се топи от огън,
така да загинат нечестивите пред лицето на Бога.
4 А благочестивите да се зарадват, да се развеселят пред лицето на Бога
и да възтържествуват с радост.
5 c  Пейте на Бога, възпявайте името Му!
Превъзнасяйте Онзи, Който шества в небесата!
Името Му е Господ, радвайте се пред лицето Му!
6 d  Бог е баща на сираци
и защитник на вдовици в святото Си жилище.
7 Бог настанява в семейство самотните,
освобождава затворниците,
а въставащите срещу Неговата воля оставя в пуста земя.
8 e  Боже, когато Ти предвождаше Своя народ, шествайки през пустинята,
9 f  земята се тресеше,
дори небесата се изливаха пред лицето на Бога –
на този Синай, който се тресеше
пред Бога, Бога на Израил.
10 Боже, Ти оставяш да падне изобилен дъжд върху Твоето наследство
и когато то изнемогваше, подкрепяше го.
11 Твоят народ живееше там. Боже,
Ти се грижиш за бедния в Своята благост.
12 Господ ще обяви послание.
Вестителките са голямо множество.
13 Царе с войските си бягат ли, бягат,
а жената, която си седи вкъщи, дели плячката;
14 когато се разположихте сред дяловете си,
станахте като гълъбица, чиито криле са покрити със сребро
и перата ѝ блестят като злато.
15 Когато Всемогъщият разпръсна царете в тази земя,
тя се белна като сняг на планината Цалмон.
16 Васанската планина е Божия планина. Васанската планина е висока планина.
17 Защо вие, високи планини,
завиждате на планината, където Бог благоволи да обитава?
Да! Господ винаги ще обитава там!
18 Божиите колесници са безброй – хиляди, хиляди.
Господ е сред тях на святата планина Синай.
19 g  Ти се изкачи на височината, плени пленници,
получи дарове от хората. Дори някои от бунтуващите
се са готови да приемат, че Бог обитава там.
20 h  Да бъде прославян Господ всеки ден!
Бог ни възлага бреме,
но Той ни и спасява.
21 Бог е Бог Спасител за нас.
Избавлението от смъртта е във властта на Господа.
22 Да! Бог ще строши главите на враговете Си
и окосменото теме на онзи, който продължава да върши грях.
23 Господ е казал: „Аз ще ги върна от Васан,
ще ги върна и от морската дълбочина“,
24 i  за да потопиш крака си в кръв,
а кучетата ти да ядат от враговете.
25 Боже, видяхме Твоето шествие,
шествие на моя Бог, на моя Цар към светилището:
26 отпред вървяха певци,
отзад – свирещите музиканти,
а в средата – девиците с тимпани.
27 j  „Благославяйте Бога Господа в събранието си,
вие, които сте от Израилевия извор!“
28 Там най-напред са малкият Вениамин,
велможите на Юдея с тяхната дружина,
князете на Завулон, князете на Нефталим.
29 Боже, покажи силата Си,
укрепи това, което си сторил за нас!
30 Царете ще Ти поднесат дарове
от Твоя храм в Йерусалим.
31 Отблъсни животното в тръстиката,
многото бикове сред народите,
които са алчни за сребро.
Разпръсни народите, които желаят война!
32 k  Ще дойдат велможи от Египет.
Хус
68:32 Хус – название на Горен Египет, т.е. древна Етиопия.
ще простре ръце към Бога.
33 Земни царства,
пейте на Бога, възпявайте Господа,
34 Който шества по небето, по прастарите небеса.
Ето Той изпраща Своя глас, мощния Си глас.
Прославете силата на Бога.
Неговото величие е над Израил,
Неговото могъщество е над облаците.
35 m  Боже, Ти си внушителен в Своето светилище.
Той е Бог на Израил, Той дава мощ и сила на Своя народ.
Нека да бъде прославян Бог!
Copyright information for BulCont