Psalms 76

(75)

Бог – победител над земните царе

1 За първия певец. За съпровод със струнен инструмент. Псалом на Асаф. Песен. 2
76:2 В Цариградската Библия 76:2 е част от 76:1.
Бог е познат в Юдея;
името Му е велико в Израил.
3 В Салим беше Неговият шатър
и Неговото жилище – на Сион.
4 b  Там Той строши стрелите на лъка
и щита, меча и копието.
5 Ти си сияен и по-могъщ
от вечните планини.
6 Храбрите по сърце са разоръжени и заспиват своя сън;
ръцете на силните мъже отказаха да им служат.
7 От Твоята заплаха, Боже на Яков,
застинаха кон и колесница.
8 Страшен си Ти
и кой ще издържи на Твоя гняв.
9 Ти възвести от небесата правосъдие.
Земята се изплаши и утихна,
10 когато Бог се зае да съди,
за да спаси всички угнетени по земята,
11 защото човешката ярост ще се превърне в Твоя възхвала,
а остатъците от нея ще усмириш.
Посветете обети на Господа, своя Бог, и ги изпълнявайте.
Всички, които са около Него, да принесат дарове на Страшния.
12 Той укротява духа на князете,
Той е страшен за земните царе.
Copyright information for BulCont