Psalms 8

Божието величие и човешкото достойнство

1 За първия певец. На гетски струнен инструмент. Псалом на Давид. 2
8:2 В Синодалната и Цариградската Библия 8:2 е част от 8:1.
Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя!
Твоята слава се простира над небесата.
3 b  От устата на деца и кърмачета
Ти си подготвил похвала.
4 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти,
луната и звездите, които си поставил, казвам си:
5 c  d  „Какво е човекът, та го помниш,
и човешкото същество, та се грижиш за него?“
6 e  Понижил си го малко спрямо ангелите,
със слава и чест си го увенчал.
7 f  Поставил си го да владее над делата на Твоите ръце.
Покорил си всичко под краката му:
8 волове и овце,
така също и дивите животни;
птиците в небето и рибите в морето,
всичко, което прекосява морските води.
9 Господи, Боже наш,
колко е величествено Твоето име по цялата земя!
Copyright information for BulCont