Psalms 83

(82)

Призив към Господа за победа над враговете

1 Песен. Псалом на Асаф. 2 a 
83:2 В Цариградската Библия 83:2 е част от 83:1.
Боже, недей мълча,
не бъди безмълвен и тих,
3 защото Твоите врагове негодуват
и онези, които Те мразят, надигат глава.
4 Подготвят коварен заговор против Твоя народ
и се обединяват против тези, които са под Твоя закрила.
5 c  Казаха си: „Хайде да ги изтребим като народ,
за да не се споменава вече името Израил.“
6 Съветваха се заедно в сърцата си
и сключиха съюз против Тебе:
7 d  жителите на Едом и измаилтяните,
моавците и агаритците;
8 e  жителите на Гевал и Амон, както и на Амалик,
филистимците и жителите на Тир.
9 Към тях се присъединиха и асирийците.
Те станаха подкрепа за потомците на Лот.
10 f  Постъпи с тях, както с мадиамците,
както със Сисара и с Явин при потока Кисон.
11 g  Те бяха унищожени при Ен-Дор
и Ти натори с тях земята.
12 h  Постъпи с тях и с техните князе, както с Орев и Зев;
и с всички техни първенци – както със Зевей и Салман.
13 Защото те казаха: „Да завладеем Божиите земи!“
14 i  Боже мой, разпръсни ги като плява,
като слама от вятър.
15 j  Както огън изгаря гората
и както пламък обгаря планината,
16 така и Ти ги преследвай със Своята буря,
смути ги със Своя вихър;
17 посрами лицата им
и те ще търсят Твоето име, Господи!
Нека да се засрамят и завинаги да се смутят,
да се посрамят и да загинат.
18 k  И нека да разберат, че единствено Твоето име е Господ,
че Ти си Всевишният над цялата земя.
Copyright information for BulCont