Psalms 84

(83)

Любовта към Божия дом

1 За първия певец. За съпровод с гетски музикален инструмент. Псалом на Кореевите синове. 2
84:2 В Цариградската Библия 84:2 е част от 84:1.
Колко са ми любими Твоите жилища, Господи Вседържителю!
3 b  Душата ми копнее и жадува за Господните дворове;
сърцето ми и плътта ми възхваляват живия Бог.
4 c  Птицата си намира жилище
и лястовицата – гнездо за себе си
и за своите малки при Твоите олтари, Господи Вседържителю,
Царю мой и Боже мой!
5 Блажени са, които живеят в Твоя дом;
те постоянно ще Те хвалят.
6 Блажени са онези, чиято сила е в Тебе
и сърцата им се издигат към Тебе.
7 d  Те преминават през долината на плача,
превръщат я в извор
и ранен дъжд я благославя;
8 силата им расте с всяка крачка,
представят се пред Бога на Сион.
9 Господи, Боже Вседържителю!
Чуй молбата ми, послушай ме, Боже на Яков!
10 Боже, Закрилнико наш, погледни
и виж лицето на Своя помазаник,
11 защото един ден в Твоите дворове
е по-добър от хиляда,
а да стоя на прага на дома на моя Бог е по-добре,
отколкото в шатрата на греха!
Понеже Господ Бог е слънце и щит;
Той раздава благост и слава.
Не лишава от добрини тези, които ходят по пътя на истината.
12 Господи Вседържителю,
блажен е онзи, който се надява на Тебе.
Copyright information for BulCont