Psalms 87

(86)

Планината Сион – майка на народите

1 a 
87:1 В Синодалната Библия текстът: „Неговите основи са на святи планини“е част от 86:2.
Псалом на Кореевите синове. Песен. Неговите основи
87:1 Т.е. на Йерусалим.
са на святи планини.
2 Господ обича вратите на Сион
повече от всички жилища на Яков.
3 Славни неща се разказват за тебе,
о, град на Бога!
4 Раав
87:4 Т.е. Египет.
и Вавилон са между тези,
които Ме познават;
същото се отнася за филистимците; Тир и Етиопия –
и те ще кажат: „Този и онзи са оттам.“
5 e  А за Сион ще казват: „Този и онзи са родени в него
и сам Всевишният го утвърди.“
6 f  Когато се преброяват народите, Господ ще напише:
„Този е роден там.“
7 И онези, които пеят и които свирят, ще казват:
„Всичките ми извори са у тебе.“
Copyright information for BulCont