Psalms 91

(90)

Божията закрила

1 a  Този, който живее под покрива на Всевишния
и пребъдва под сянката на Всемогъщия,
2 b  той казва на Господа: „Ти си мое прибежище и моя крепост,
Бог мой, на Когото се уповавам.“
3 Бог ще те спаси от капана на ловеца
и от смъртоносна напаст.
4 c  С перата Си ще те покрие
и под крилете Му ще се скриеш;
щит и закрила е Неговата вярност.
5 Ти няма да се изплашиш от ужасите на нощта
и от стрелите, летящи през деня;
6 от мора, който те обгръща в мрака,
и от заразата, която вилнее по обед.
7 От твоята страна ще паднат хиляди,
а отдясно на тебе – десет хиляди,
но тебе няма да те застигне беда.
8 Само ще гледаш с очите си
и ще виждаш възмездието за грешните.
9 Защото ти каза: „Господ е мое упование“;
ти избра Всевишния за свое прибежище.
10 d  Зло няма да те сполети
и мъка няма да се приближи до твоето жилище,
11 e  защото Той ще заповяда на ангелите Си за тебе
да те пазят по твоите пътища;
12 f  ще те носят на ръце,
да не би да удариш крака си в камък;
13 g  ще стъпчеш лъв и усойница,
ще мачкаш млади лъвове и змии.
14 h  „Затова, че Ме обикна,
ще го спася;
ще го запазя, защото изповяда Моето име.
15 i  Ще Ме призове и Аз ще му отвърна.
С него ще бъда в нужда;
ще го избавя и ще го прославя.
16 j  Ще му дам дълъг живот
и ще му покажа спасението, което идва от Мене.“
Copyright information for BulCont