Psalms 94

(93)

Бог – Съдия на творението

1 a  Боже на възмездието, Господи!
Боже на възмездието, възсияй!
2 b  Надигни се, о, Съдия на земята,
и въздай на горделивите, каквото заслужават.
3 c  Господи, докога нечестивите,
докога тъкмо те ще ликуват?
4 Бунтуват се и говорят дръзко
онези, които вършат беззаконие.
5 Господи, тъпчат Твоя народ
и покоряват Твоето наследство.
6 d  Убиват вдовица и чужденец;
изтребват сираци.
7 e  И казват: „Господ няма да види;
Богът на Яков няма да разбере.“
8 f  Вразумете се вие, безумци между народа.
Кога ще поумнеете, глупаци?
9 g  Този, Който извая ухото, няма ли да чуе?
Този, Който сътвори окото, няма ли да види?
10 Онзи, Който вразумява народите, Който учи човека на знание,
няма ли Той да изобличи?
11 h  Господ познава човешките мисли и знае, че те са суетни.
12 i  Блажен е онзи човек, когото Ти, Господи, вразумяваш
и поучаваш със Своя закон,
13 за да му дадеш утеха в тежки дни,
докато бъде приготвена ямата на нечестивия.
14 j  Господ няма да отхвърли Своя народ
и няма да изостави Своето наследство.
15 Защото съдът ще се завърне към правдата
и ще го следват тези, които са с чисти сърца.
16 Кой ще се надигне в моя полза срещу насилниците?
Кой ще се застъпи за мене срещу тези, които вършат беззаконния?
17 Ако Господ не беше мой помощник,
много скоро душата ми щеше да живее в царството на мълчанието.
18 Когато казвах: „Краката ми са колебливи“–
Твоето милосърдие, Господи, ме подкрепяше.
19 Когато бях изпълнен с тежки мисли,
Твоята утеха ощастливяваше душата ми.
20 Ще се съюзи ли с Тебе тронът на покварата,
творящ насилие срещу закона,
21 който връхлита към душата на праведника
и осъжда невинния?
22 Господ обаче е моя защита
и мой Бог, скала за мое убежище.
23 k  Той ще им върне беззаконията
и ще ги унищожи чрез тяхното зло.
Господ, нашият Бог, ще ги изтреби.
Copyright information for BulCont