Revelation of John 1

Последната книга на Новия Завет, а и на цялата Библия, е книгата Откровение (на гръцки Апокалипсис). Заглавието е заимствано от началото на самия текст (1:1). Откровение е единствената пророческа книга в Новия Завет. Приема се, че книгата е била написана през 95-96 г. въз основа на свидетелствата на някои ранни църковни писатели, че апостол Йоан е бил заточен на остров Патмос по времето на император Домициан, който умира през 96 г.

Откровение на ап. Йоан ни представя един нов поглед върху историята и бъдещето – две взаимно свързани понятия в християнството. Центърът на представяните образи и картини заема „жертвеният Агнец“, т. е. разпнатият и възкръснал Иисус Христос. В Откровение няма някакво по-различно учение от това на останалите новозаветни книги, но начинът на представяне е своеобразен, картинен и впечатляващ.

В тази книга евангелист Йоан описва свои видения, които е имал на остров Патмос в Егейско море по време на заточението си там в края на I в. Основното послание на Откровението е оптимистично, изпълнено с надежда, понеже Бог, „Който е, Който беше и Който идва, Вседържителят“(1:8), обещава новия свят на Своето царство, новия, небесен Йерусалим – не само като видение, но и като настояща действителност, постигана чрез Иисус Христос в Църквата. Сам Христос заявява: „Не бой се. Аз съм Първият и Последният. Аз съм Живият. Бях мъртъв, но ето, жив съм завинаги и имам ключовете над смъртта и над ада“(1:17-18).

Основните моменти в книгата Откровение на ап. Йоан са следните: 1. Въведение, описващо картината на явилия се пред ап. Йоан Син Човешки, Който му заповядва да запише и изпрати видяното, също и наставления до седемте малоазийски църкви (гл. 1 – 5). 2. Три поредици от бедствия, които се изсипват върху земята с отварянето на седемте печата, тръбенето на седемте ангели и изливането на седемте чаши върху земята (гл. 7 – 11). Но те нямат за цел да предизвикат страх и ужас у читателя, а да покажат гибелните последици за света поради човешката греховност. 3. Непрекъснато увеличаващото се зло, което се противопоставя на Божието дело, като увлича хората да следват и да служат на него, а не на Бога. Но последната дума в историята на света има Бог, Който съди света и окончателно хвърля Сатана в огненото езеро (гл. 12 – 20). 4. Отварянето на новото небе и новата земя, новият Йерусалим и блаженството на неговите обитатели (гл. 21 – 22).

На обещанието на Иисус Христос, с което завършва книгата Откровение: „Аз наистина идвам скоро!“, вярващите отговарят не със страх, а с вяра, с радост и надежда: „Ела, Господи, Иисусе!“(22:20).

Относно тази книга

1 a  Бог даде това откровение на Иисус Христос, за да покаже на тези, които Му служат, какво трябва да стане скоро. И Той го показа на Своя служител Йоан, като го изпрати чрез ангела Си, 2 b  който възвести Божието слово и свидетелството на Иисус Христос – всичко, което видя. 3 c  Блажен е, който чете, блажени са и онези, които слушат думите на това пророчество и спазват написаното в него, защото е близко времето на тяхното изпълнение.

Поздрави до седемте църкви

4 d  От Йоан – до седемте църкви, които са в Мала Азия: „Благодат и мир да имате от Онзи, Който е, Който беше и Който идва, и от седемте духа, които са пред Неговия престол, 5 e  и от Иисус Христос, верния свидетел, Който е първият възкръснал от мъртвите и Князът на земните царе. На Него, Който ни обича и ни уми от нашите грехове чрез Своята кръв 6 f  и Който ни направи Свое царство, свещеници пред Бога и Своя Отец, на Него – слава и власт за вечни времена. Амин.“

7 g  Ето Той идва сред облаците и всеки ще Го види, също и онези, които Го прободоха. И всички племена по земята ще заридаят заради Него. Да, амин.

8 h  „Аз съм Алфа и Омега, начало и край
1:8 В някои ръкописи липсва: „начало и край“.
“, казва Господ Бог, Който е, Който беше и Който идва, Вседържителят.

Иисус Христос се явява на апостол Йоан

9 j  Аз, Йоан, ваш брат, който чрез Иисус Христос споделя с вас скръбта, царството и търпението, бях на острова, наречен Патмос, заради Божието слово и заради свидетелството за Иисус Христос. 10В неделен ден бях обладан от Духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, 11който казваше: „Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният
1:11 В някои ръкописи липсва: „Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният“.
. Напиши в книга това, което виждаш, и го изпрати на седемте църкви, които са в Мала Азия
1:11 В някои ръкописи липсва: „които са в Мала Азия“.
: в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатира, в Сарди и Филаделфия, и в Лаодикия.“

12 m  Тогава се обърнах да видя откъде идва гласът, който говореше с мене. И като се обърнах, видях седем златни светилника 13 n  и сред седемте светилника стоеше един, подобен на Сина човешки, облечен с дълга до глезените дреха и препасан около гърдите със златен пояс; 14 o  главата и косите Му бяха бели като бяла вълна, бели като сняг, а очите Му – като огнен пламък, 15 p  нозете Му бяха като лъскава и пречистена в пещ мед, а гласът Му – като шум от стихийни води. 16 q  Той държеше в дясната Си ръка седем звезди, а от устата Му излизаше изострен и от двете страни меч. Лицето Му сияеше като слънце в силата си.

17 r  Когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв. Той постави върху мене дясната Си ръка и каза: „Не бой се. Аз съм Първият и Последният. 18Аз съм Живият. Бях мъртъв, но ето жив съм завинаги и имам ключовете над смъртта и над ада. 19 s  И тъй, напиши това, което видя, което е и което ще стане след това. 20Ето тайната на седемте звезди, които ти видя в дясната Ми ръка, и на седемте златни светилника: седемте звезди са ангелите на седемте църкви, а седемте светилника, които ти видя, са седемте църкви.“
Copyright information for BulCont