Revelation of John 11

Двамата Божии свидетели

1 a  Тогава ми бе дадена тръстикова пръчка за измерване, подобна на тояга, и ми бе казано: „Стани и измери с нея Божия храм и жертвеника, и онези, които се покланят в него, 2 b  но не измервай външния двор на храма, понеже е даден на езичниците и те ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца.

3 И ще изпратя Своите двама свидетели, надянали вретище, да пророкуват хиляда двеста и шестдесет дена. 4 c  Това са двете маслинови дървета и двата светилника, които стоят пред Бога, Господа на земята. 5 d  И ако някой поиска да им причини зло, огън ще излезе от устата им и ще погълне враговете им; ако някой поиска да им причини зло, ще бъде убит по този начин. 6 e  Те имат власт да затворят небето, за да не вали дъжд в дните на тяхното пророкуване. Имат власт и над водите да ги превърнат в кръв и да поразят земята с всякакви бедствия, когато поискат.

7 f  А когато завършат свидетелството си, звярът, който ще излезе от бездната, ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие. 8Тогава ще остави труповете им да лежат по кръстовищата на големия град, който преносно се нарича Содом, и Египет, където беше разпънат и нашият Господ. 9А от племената и родовете, от различните езици и народи ще гледат труповете им три дена и половина и няма да допуснат те да бъдат погребани. 10Онези, които живеят по земята, ще се зарадват заради смъртта им и ще се развеселят; и ще си разменят подаръци, понеже тези двама пророци измъчиха живеещите по земята.“

11 g  Но ето след трите дена и половина влезе в тях дух на живот от Бога и те се изправиха на краката си, и голям страх обхвана онези, които ги гледаха. 12Тогава пророците чуха силен глас от небето да им казва: „Изкачете се тука!“И се изкачиха на небето в облак, а враговете им ги гледаха. 13 h  И в онзи час стана силно земетресение и една десета част от града се срина, а от труса загинаха седем хиляди души. Останалите се уплашиха и въздадоха слава на небесния Бог.

14 i  Второто „горко“мина. Ето скоро ще дойде третото „горко.“

Седмият ангел тръби

15 j  Затръби и седмият ангел. И се чуваха силни гласове в небето, които казваха: „Царството на света вече стана царство на нашия Господ и на Неговия Помазаник
11:15 Т.е. Христос.
и ще царува за вечни времена.“

16 l  И двадесет и четиримата старци, които седяха пред Бога на престолите си, паднаха по лице и се поклониха дълбоко на Бога, 17казвайки: „Господи, Боже Вседържителю, Който си, Който беше и Който идваш! Благодарим Ти, че прояви Твоята велика сила и се възцари! 18 m  И народите се разяриха, но гневът Ти дойде и настъпи времето да бъдат съдени мъртвите и да въздадеш на Твоите слуги – пророците и вярващите, и на онези, които почитат името Ти, малки и големи, дойде времето да погубиш погубващите земята.“

19 n  Тогава Божият храм на небето се отвори и се видя ковчегът на завета в Неговия храм. И започнаха светкавици, гръмотевични трясъци, земетресения и силна градушка.
Copyright information for BulCont