Revelation of John 15

Седемте ангела с чашите на Божия гняв

1 Видях и друго голямо и чудно знамение на небето: седем ангела държаха седемте наказания, които са последни, защото с тях се изчерпва Божият гняв.

2 a  И видях нещо като стъклено море, смесено с огън. А победителите на звяра и на изображението му, на белега му
15:2 В някои ръкописи липсва: „на белега му“.
, на онзи, чието име е представено чрез число, стояха до това стъклено море и държаха Божии арфи.
3 c  Те пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнеца: „Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю! Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на народите! 4 d  Кой няма да благоговее пред Тебе, Господи, и няма да прослави Твоето име? Защото само Ти си свят; затова всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото Твоите праведни дела станаха явни.“

5 e  След това видях: ето – на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството. 6 f  И от храма излязоха седемте ангела, които държаха седемте наказания, облечени с чисти и светли ленени дрехи и опасани през гърдите със златни пояси. 7И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее вечно. 8 g  И храмът се напълни с дима от славата на Бога и от силата Му и никой не можеше да влезе в храма, докато не се изпълниха седемте наказания на седемте ангела.
Copyright information for BulCont