Revelation of John 16

Изливане на седемте чаши с Божия гняв

1 a  И чух от храма висок глас да казва на седемте ангела: „Идете и излейте на земята седемте чаши с Божия гняв.“

2 b  Отиде първият ангел и изля своята чаша на земята. И ето – болезнени и тежки рани се появиха по хората, които имаха белега на звяра и се покланяха на изображението му.

3 c  Вторият ангел изля своята чаша в морето. И ето – то се превърна в кръв, като кръвта на мъртво тяло; и измряха всички живи същества в морето.

4 d  Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори. И ето – те се превърнаха в кръв. 5 e  Тогава чух ангела на водите да казва: „Справедливо е, пресвети Господи, Който си и Който беше, че така отсъди, 6 f  понеже те проляха кръв на вярващи и пророци, затова и Ти им даде кръв да пият – те заслужават това.“

7 g  И чух друг да говори от жертвеника: „Да, Господи, Боже Вседържителю, истинни и справедливи са Твоите присъди.“

8 h  Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето. И ето – даде му се да обгаря с огън хората. 9 i  И силна жега обгори хората, а те похулиха името на Бога, Който имаше власт над тези наказания, и не се покаяха, за да Му въздадат слава.

10 j  Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра. Тогава мрак покри неговото царство, хората хапеха езика си от болка 11и похулиха Небесния Бог поради болките и раните си, но не се покаяха за делата си.

12 k  Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат. И ето – пресъхна водата ѝ, за да се приготви пътят за царете, идващи от изток. 13И видях да излизат от устата на змея и на звяра, както и от устата на лъжепророка, три нечисти духа, подобни на жаби – 14това са бесовски духове, които вършат знамения. Те отиват при царете на целия свят
16:14 В някои ръкописи е добавено: „и на земята“.
, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържител.
15 m  Защото Господ казва: „Ето Аз идвам като крадец: блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да гледат срама му.“ 16Бесовските духове събраха царете на мястото, наречено по еврейски Армагедон.

17 n  Седмият ангел изля чашата си из въздуха. И ето – от престола на небесния храм се раздаде висок глас: „Свърши се!“ 18 o  И се появиха светкавици и гръмотевични трясъци, и започна силен трус – такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал, откакто има хора на земята. 19 p  Великият град се раздели на три части, а градовете на всички народи бяха разрушени. Бог си спомни за великия Вавилон, за да му се даде чашата със силното вино на гнева Му. 20 q  Всички острови изчезнаха и планините вече ги нямаше. 21 r  Едра градушка, тежка колкото талант, валеше от небето върху хората; а те похулиха Бога поради наказанието от градушката, защото това наказание беше твърде голямо.
Copyright information for BulCont