Revelation of John 17

Съд над великия Вавилон

1 a  След това дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, и ми каза: „Ела, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи при много реки. 2 b  С нея блудстваха земните царе и жителите на земята се опиха с виното на блудството ѝ.“ 3 c  Тогава той ме отнесе духом в една пустиня.

Видях жена да седи на червен звяр, който беше изпълнен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога.
4А жената беше облечена в порфира и в червено, украсена със злато, скъпоценни камъни и бисери. В ръката си тя държеше златна чаша, пълна с гнусоти и с нечистотите от блудството ѝ. 5На челото ѝ бе написано едно име, което е тайна: „Великият Вавилон, майка на блудниците и на гнусотите по земята“. 6Видях, че жената беше пияна от кръвта на вярващите и от кръвта на мъчениците за Иисус.

Като я видях, учудих се твърде много.
7 d  И ангелът ми каза: „Какво се чудиш? Аз ще ти разкрия тайната на жената и на този звяр със седем глави и десет рога, който я носи.

8 e  Звярът, който ти видя, беше, но вече го няма. Той ще излезе от бездната и ще загине. Онези земни жители, чиито имена не са вписани в Книгата на живота от сътворението на света, ще се почудят, като видят, че звярът беше и го няма, но пак ще се яви. 9 f  Тук се иска проницателен ум. Седемте глави са седем планини, върху които седи жената – 10това са седем царе, от които петима паднаха, единият властва, а другият още не е дошъл. А когато дойде, той ще трябва да остане малко време на власт. 11Звярът, който съществуваше, но вече го няма, е осмият цар – той е от седемте и ще загине. 12 g  А десетте рога, които ти видя, са десетима царе. Те още не са получили царска власт, но ще получат власт като царе само за един час заедно със звяра. 13Те са обзети от еднакви мисли и ще предадат своята сила и власт на звяра. 14 h  Те ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господар на господарите и Цар на царете, а Неговите последователи са призовани, избрани и верни.“

15 Каза ми още: „Ти видя водите, при които седи блудницата – това са племена и тълпи, народи и езици. 16 i  А десетте рога, които видя, и звярът – те ще намразят блудницата, ще я ограбят до голо, плътта ѝ ще ядат, а самата нея с огън ще изгорят. 17Защото Бог насочи сърцата им да изпълнят волята Му, да се сговорят и да предадат царската си власт на звяра, докато се изпълнят Божиите слова. 18А жената, която ти видя, е великият град, който царува над царете по земята.“
Copyright information for BulCont