Revelation of John 18

Падането на великия Вавилон

1 a  След това видях да слиза от небето друг ангел. Той имаше голяма власт и земята беше осияна от неговото величие. 2 b  Той извика силно с висок глас: „Падна, падна великата блудница Вавилон и стана жилище на бесове и свърталище на всеки нечист дух, свърталище на всички нечисти и отвратителни птици, 3 c  защото от силното вино на блудството ѝ пиха всички народи и земните царе блудстваха с нея, а търговците по земята забогатяха от прекомерния ѝ разкош.“

4 d  И чух друг глас от небето да казва: „Народе Мой, излез от нея, за да не участваш в греховете ѝ и да не споделиш наказанията ѝ, 5 e  защото нейните грехове стигнаха чак до небето и Бог си спомни престъпленията ѝ. 6 f  Постъпете с нея така, както и тя постъпи с вас. Отвърнете ѝ двойно според делата ѝ. Почерпете я двойно с чашата, с която тя е черпила. 7 g  Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъка и скръб ѝ въздайте, понеже тя казва в сърцето си: „Като царица съм възвеличена на трона си, вдовица не съм и скръб никога няма да изпитам.“ 8Затова в един-единствен ден ще ѝ се струпат наказания: смърт, скръб и глад, тя ще бъде изгорена с огън, защото силен е Господ Бог, Който я съди.“

Оплакване на великия Вавилон

9 h  „Когато видят дима от изгарянето ѝ, земните царе, които са блудствали и са живели разгулно с нея, ще я оплачат и ще ридаят за нея. 10Те ще стоят надалеч от страх пред нейните мъки и ще казват:

„Горко, горко на тебе, о, велики граде Вавилоне, град силен, защото в един единствен час дойде твоето осъждане!“

11 Също и търговците по земята ще плачат и ще ридаят за нея, понеже никой вече не купува стоките им – 12 i  стоки от злато и сребро, от скъпоценни камъни и бисери, от висон и порфира, от коприна и багреница, всякакви благоуханни дървета и всякакви изделия от слонова кост, всякакви изделия от скъпо дърво и мед, от желязо и мрамор, 13а още канела и балсам, тамян, миро и ливан, вино и елей, брашно и пшеница, говеда и овце, коне и колесници, роби и дори човешки души.

14 Овощията, за които душата ти копнееше, са далече от тебе и целият разкош и блясък изчезват за тебе – ти никога вече няма да ги имаш.

15 Търговците, които се обогатиха от търговия с нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките ѝ, ще плачат, ще ридаят 16 j  и ще казват:

„Горко, горко на тебе, велики граде, облечен във висон, порфира и багреница, украсен със злато, скъпоценни камъни и бисери,
17 k  защото в един единствен час беше опустошено толкова голямо богатство!“

Всички кормчии, всички пътници по корабите и моряци, както и онези, които се препитават от морето, застанаха отдалеч
18и като гледаха дима от изгарянето му, викаха: „Кой може да се мери с този велик град?“ 19 l  Тогава посипаха с пепел главите си и с плач и ридание викаха:

„Горко, горко на тебе, велики граде, с чиито скъпоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море – защото в един единствен час той запустя!
20 m  Весели се заради гибелта му ти, небе, и вие, вярващи, апостоли и пророци, защото Бог му е отсъдил възмездие за всичко, което той ви е сторил“.“

21 n  Тогава един силен ангел вдигна голям сякаш воденичен камък, хвърли го в морето и извика: „Така с насилие ще бъде сринат Вавилон, великият град, и няма да го има вече. 22 o  Никакви звуци от арфисти, певци, флейтисти и тръбачи няма да се чуват в тебе, нито творец на някакво изкуство няма да се намери в тебе. Шум от воденичен камък няма да се чува в тебе. 23 p  Светлина от светило няма да се види вече в тебе и глас на младоженец и невеста няма да се чуе в тебе, защото твоите търговци бяха големци на земята и чрез твоите магии бяха измамени всички народи. 24 q  В него беше пролята кръвта на пророци, на вярващи и на всички, избити на земята.“
Copyright information for BulCont