Revelation of John 2

Послания: До църквата в Ефес

1 a  „До ангела на ефеската църква напиши: „Това казва Онзи, Който държи седемте звезди в десницата Си, Който ходи сред седемте златни светилника: 2 b  „Познавам делата ти, твоя труд и търпението ти. Зная, че не можеш да понасяш лошите хора и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си разбрал, че са лъжци. 3Ти имаш търпение и си търпял заради Мене, и не си се предал. 4Към тебе имам упрек: твоята любов не е като в началото. 5Затова помни откъде си паднал, покай се и върши делата, с които започна. Ако ли не, ще дойда скоро
2:5 В някои ръкописи липсва: „скоро“.
при тебе и ще махна твоя светилник от мястото му, ако не се покаеш.
6Но в твоя полза е това, че мразиш делата на николаитите, които и Аз мразя“.“

7 d  Който има уши да слуша, нека слуша какво говори Духът на църквите: „На онзи, който победи, ще дам да яде плода от дървото на живота, което е сред Божия рай“.“

До църквата в Смирна

8 e  „И до ангела на смирненската църква напиши: „Тъй казва Първият и Последният, Който умря и оживя: 9 f  „Познавам твоите дела, скърбите ти и твоята бедност – но все пак си богат; и зная хулите на онези, които казват за себе си, че са юдеи, но не са. Те са сатанинско сборище. 10Никак не се бой от това, от което скоро ще пострадаш. Ето дяволът ще хвърли някои от вас в тъмница, за да ви подложи на изпитание, и вашата скръб ще бъде десет дена. Бъди Ми верен до смърт и ще ти дам венеца на живота“.“

11 g  Който има уши да слуша, нека слуша какво говори Духът на църквите: „Който победи, втората смърт няма да го засегне“.“

До църквата в Пергам

12 h  „И до ангела на пергамската църква напиши: „Тъй казва Онзи, Който притежава изострения и от двете страни меч: 13„Зная делата ти
2:13 В някои ръкописи липсва: „делата ти“.
и къде живееш – там, където е престолът на Сатана. Но ти държиш за името Ми и не се отрече от вярата в Мене дори в дните, когато верният Ми свидетел Антипа беше умъртвен сред вас, където живее Сатана.
14 j  Все пак те упреквам, понеже имаш там поддръжници на учението на Валаам, който е учил Валак да съблазни Израилевите синове да ядат идоложертвена храна и да блудстват. 15Така и при тебе има някои, които се придържат към учението на николаитите, което мразя
2:15 В някои ръкописи липсва: „което мразя“.
.
16И така, покай се! Ако ли не, скоро ще дойда при тебе и ще воювам срещу тях с меча на устата Си“.“

17 l  Който има уши да слуша, нека слуша какво говори Духът на църквите: „На онзи, който победи, ще дам да яде от скритата манна. Ще му дам и бяло камъче, а на камъчето ще бъде написано ново име, което никой не знае освен онзи, който го получава“.“

До църквата в Тиатира

18 m  „И до ангела на тиатирската църква напиши: „Тъй казва Синът Божий, Чиито очи са като огнен пламък и Чиито нозе са като бляскава мед: 19 n  „Аз познавам делата ти, твоята любов, вяра, служение и търпение. Зная, че последните ти дела са повече от първите. 20 o  Все пак малко те упреквам, че допускаш жената Йезавел, която нарича себе си пророчица, да учи и въвлича Моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвена храна. 21Дадох ѝ време да се покае за блудството си, но тя не иска да се покае. 22Ето хвърлям я болна на легло и блудстващите с нея – в голяма скръб, ако не се покаят за делата си с нея. 23 p  Ще поразя децата ѝ със смърт и тогава всички църкви ще узнаят, че Аз съм, Който знае съкровените мисли и желания, и ще въздам на всеки от вас според делата му. 24А на останалите верни в Тиатира, които не следвате това учение и не сте узнали така наричаните дълбоки сатанински тайни, казвам: няма да ви наложа друго бреме, 25 q  но дръжте здраво това, което имате, докато дойда.

26 r  Който победи и спази заповедите Ми, на него ще дам власт над народите. 27 s  Той ще ги управлява с железен жезъл и ще ги строши като глинени съдове. 28 t  На него, както Аз получих власт от Своя Отец, ще дам власт така и ще му дам утринната звезда“.“ 29 u  Който има уши да слуша, нека слуша какво Духът говори на църквите.
Copyright information for BulCont