Revelation of John 20

Хилядогодишното царство

1 a  Видях още, че от небето слизаше ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и голяма верига. 2 b  Той улови змея, древната змия, която е дявол и Сатана – и го окова за хиляда години. 3След това го хвърли в бездната, заключи и постави отгоре печат, за да не мами вече народите до свършека на хилядата години. А когато те изминат – той трябва да бъде пуснат за малко време.

4 c  И видях престоли, а на седналите на тях бе дадена власт да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството си за Иисус и заради Божието слово. Те не бяха се поклонили на звяра, нито на изображението му и не бяха приели да бъдат белязани със знак на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха заедно с Христос хиляда години. 5А останалите умрели не оживяха, докато не се свършиха хилядата години.

Това е първото възкресение.
6 d  Блажен и свят е този, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма власт – те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.

Последният страшен Господен съд

7 А когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде освободен от тъмницата си. 8 e  И ще излезе да заблуждава народите по четирите краища на земята, а те са Гог и Магог, и да ги събере за война. Неизброими като морския пясък, 9 f  те потеглиха по цялата земя и заобиколиха стана на вярващите и обичния на Бога град. Но падна от Бога небесен огън и ги погуби. 10 g  А дяволът, който ги заблуждаваше, беше хвърлен в езерото от огън и жупел, където са също звярът и лъжепророкът – те ще бъдат мъчени вечно, денем и нощем.

11 h  Тогава видях голям бял престол, както и Този, Който седеше на него. От лицето Му побягнаха земята и небето и за тях място повече не се намери. 12 i  След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред престола, отвориха се книги, също и друга книга се отвори – Книгата на живота. И мъртвите бяха съдени съобразно делата си, които бяха записани в книгите. 13Морето върна мъртвите, които бяха в него, също и смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И всеки бе съден според делата си. 14 j  А смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт – огненото езеро. 15И който не бе записан в Книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро.
Copyright information for BulCont