Revelation of John 21

Новото небе и новата земя

1 a  И видях ново небе и нова земя – предишното небе и предишната земя бяха отминали и морето вече го нямаше. 2 b  Тогава аз
21:2 В някои ръкописи е добавено: „Йоан“.
видях светия град Йерусалим, нов, да слиза от небето, от Бога, приготвен като невеста, пременена за своя мъж.
3 d  И чух силен глас от небето да казва: „Ето скинията на Бога е сред хората. Той ще живее с тях, те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. 4 e  И ще изтрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт няма да има вече, ни скръб, ни плач, нито болка ще има вече, защото предишното отмина.“

5 И Седящият на престола рече: „Ето правя всичко ново.“И ми каза: „Запиши, защото тези думи са истинни и верни.“ 6 f  След това ми рече: „Те се изпълниха! Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. Аз ще дам на жадния даром вода от извора на живот. 7 g  Който победи, ще наследи всичко, и ще му бъда Бог, а той ще Ми бъде син. 8 h  А страхливите и неверните, покварените и убийците, блудниците и магьосниците, идолослужителите и всички лъжци – тяхната участ ще бъде в езерото, горящо с огън и жупел. Това е втората смърт.“

Новият Йерусалим

9 Тогава дойде при мене един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, пълни със седемте последни наказания. Той ми каза: „Ела, ще ти покажа жената – невестата на Агнеца.“ 10 i  И Духът ме грабна и ангелът ме отнесе на голяма и висока планина; и ми показа големия
21:10 В някои ръкописи липсва: „големия“.
град, светия Йерусалим, който слизаше от небето – от Бога,
11 k  и беше изпълнен с Божията слава. Неговото светило приличаше на изключително скъпоценен камък – на кристално чист яспис. 12 l  Той имаше голяма и висока стена с дванадесет порти, а над тях – дванадесет ангела. На портите бяха написани имена, които са имената на дванадесетте Израилеви колена. 13На изток – три порти, на север – три порти, на юг – три порти, на запад – три порти. 14Стената на града имаше дванадесет основни камъка и върху тях – имената на дванадесетте апостоли на Агнеца.

15 m  А този, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръстика за измерване, за да измери града, портите и стената му. 16Градът беше четвъртит, а дължината му е колкото и ширината. Той измери града с тръстиката и се оказаха дванадесет хиляди стадия; дължината, ширината и височината му бяха равни. 17После измери стената му. Тя се оказа сто четиридесет и четири лакътя – човешка мярка, която и ангелът използваше. 18Стената му беше съградена от яспис, а градът беше от чисто злато, блестящо като стъкло. 19 n  o  Основните камъни на градската стена бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни: първият основен камък – с яспис, вторият – със сапфир, третият – с халцедон, четвъртият – със смарагд, 20петият – със сардоникс, шестият – със сардий, седмият – с хризолит, осмият – с берил, деветият – с топаз, десетият – с хрисопрас, единадесетият – с хиацинт, дванадесетият – с аметист. 21А дванадесетте порти бяха дванадесет бисера: всяка порта беше от по един бисер. Улиците на града – чисто злато като прозрачно стъкло.

22 Храм в него не видях, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм. 23 p  Градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да го осветяват, понеже Божията слава го осветява и негово светило е Агнецът. 24 q  Народи ще ходят в светлината му и земните царе ще принасят в него своето величие и богатство. 25 r  Портите му няма да се заключват денем, там вече няма да има нощ. 26Народите ще принесат в него своето величие и богатство. 27 s  В него няма да влезе нищо нечисто, нито такъв, който върши гнусоти и лъже, а само онези, които са записани в Книгата на живота на Агнеца.
Copyright information for BulCont