Revelation of John 22

Блажена участ за избраните

1 a  И ангелът ми показа чиста
22:1 В някои ръкописи липсва: „чиста“.
река с водата на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнеца
2 c  и течеше посред главната му улица. От двете страни на реката беше дървото на живота, което ражда дванадесет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод. Листата на това дърво са за изцеление на народите. 3 d  И няма да има вече никакво проклятие: престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града, а Неговите слуги ще Му служат. 4Те ще гледат лицето Му, а Неговото име ще бъде на челата им. 5 e  И нощ няма да има там и няма да имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ще ги осветява и те ще царуват за вечни времена.

Вярност и истинност на това пророчество

6 f  След това ангелът ми каза: „Тези думи са верни и истинни. Господ Бог, Който дава Своя Дух на пророците, изпрати ангела Си, за да покаже на Своите слуги какво трябва да стане в скоро време.“ 7 g  „Чуй – каза Иисус – идвам скоро. Блажен е този, който спазва пророческите слова, записани в тази книга.“

8 h  И аз, Йоан, чувах и гледах това. А когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми показа това. 9Но той каза: „Не прави това! Аз съм служител като тебе и като твоите братя пророци, и като онези, които спазват думите на тази книга. Пред Бога се поклони.“

10 i  И продължи: „Не запечатвай пророческите думи на тази книга, понеже е близко времето да се изпълнят. 11Нека престъпникът върши още престъпления, нека нечистият още се скверни, нека праведният върши още правда и нека посветените на Бога се стремят към святост.“

12 j  „Чуй – каза Иисус, – идвам скоро и отплатата Ми е с Мене, за да въздам на всекиго според делата му. 13 k  Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.“

14 l  Блажени са тези, които изпълняват заповедите Му
22:14 В някои ръкописи: „които изперат дрехите Му“.
, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите.
15 n  А отвън остават псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича лъжата и лъже.

Заключителни слова – свидетелство на Иисус Христос

16 o  „Аз, Иисус, изпратих Своя ангел да ви засвидетелства това в църквите. Аз съм потомъкът от рода на Давид, ярката утринна звезда.“

17 p  И Духът, и невестата казват: „Ела!“И който чува, да каже: „Ела!“И който е жаден – да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром.

18 q  Аз, Йоан, свидетелствам пред всеки, който слуша пророческите слова на тази книга: ако някой прибави нещо към тях, за него Бог ще отреди наказанията, описани в тази книга. 19И ако някой отнеме нещо от тези пророчески слова, записани в тази книга, Бог ще отнеме неговия дял от дървото на живота и от светия град.

20 Онзи, Който свидетелства за това, казва: „Аз наистина идвам скоро!“Да, ела, Господи Иисусе!

21 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас. Амин.
Copyright information for BulCont