Revelation of John 3

До църквата в Сарди

1 a  „И до ангела на сардийската църква напиши: „Тъй казва Онзи, Който има седемте Божии духове и седемте звезди: „Познавам твоите дела – имаш име на жив, а духовно си мъртъв. 2Събуди се и укрепи останалото добро, преди да е загинало, защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог. 3 b  Затова помни какво си приел и какво си чул, спазвай това и се покай. Ако не се пробудиш, ще дойда против тебе изненадващо като крадец и ти няма да узнаеш в кой час ще дойда против тебе. 4Но имаш няколко души в Сарди, които не са осквернили дрехите си. Те ще ходят с Мене в бели дрехи, понеже са достойни.

5 c  Който победи, ще се облече в бели дрехи и няма да залича името му от Книгата на живота, а ще го обявя за Свой пред Своя Отец и пред Неговите ангели“.“ 6 d  Който има уши да слуша, нека слуша какво Духът говори на църквите.

До църквата във Филаделфия

7 e  „И до ангела на филаделфийската църква напиши: „Тъй казва Светият, Истинният, Който има ключа на Давид. Когато Той отвори, никой няма да затвори, и когато Той затвори, никой няма да отвори. 8Познавам твоите дела. Ето отворих вратата пред тебе и никой не може да я затвори, защото имаш малка сила, но запази словото Ми и не се отрече от Мене. 9 f  Ето ще ти изпратя онези от сатанинското сборище, които казват за себе си, че са юдеи, но не са, а лъжат. Ето ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да разберат, че Аз те обикнах. 10Понеже ти запази словото Ми и прояви търпение, и Аз ще те запазя от часа на изпитанието, който идва върху целия свят, за да подложи на изпитание живеещите по земята. 11 g  Аз идвам скоро. Пази това, което имаш, за да не отнеме някой твоя венец.

12 h  Онзи, който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог и вече ще бъде непоклатим. И ще напиша върху него името на Своя Бог и името на града на Своя Бог, на новия Йерусалим, който слиза от небето – от Своя Бог, както и Моето ново име“.“ 13 i  Който има уши да слуша, нека слуша какво Духът говори на църквите.

До църквата в Лаодикия

14 j  „И до ангела на лаодикийската църква напиши: „Така казва Амин, верният и истинният Свидетел, причината за Божието творение: 15„Познавам твоите дела. Ти не си нито студен, нито горещ. Де да беше студен или горещ! 16Но понеже си хладък, а нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата Си. 17Понеже казваш: Богат съм, забогатях и от нищо не се нуждая, – а не знаеш, че си нещастен и окаян, сиромах, сляп и гол, 18съветвам те да си купиш от Мене злато, пречистено през огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не се вижда позорът на твоята голота. И намажи очите си с очно мазило, за да виждаш. 19 k  Онези, които обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай. 20Ето Аз стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той – с Мене.

21 l  Ще дам да седне с Мене на Моя престол на онзи, който победи, както и Аз победих и седнах със Своя Отец на Неговия престол“.“ 22Който има уши да слуша, нека слуша какво Духът говори на църквите.
Copyright information for BulCont