Revelation of John 5

Книга със седем печата

1 a  И видях в дясната ръка на Този, Който седеше на престола, свитък, изписан отвътре и отвън, запечатан със седем печата. 2И видях силен ангел, който възвестяваше с висок глас: „Кой е достоен да разгърне свитъка и да счупи печатите му?“ 3И никой – нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне свитъка и да погледне в него. 4И аз плаках много, че никой не се намери достоен да разгъне свитъка и да погледне в него. 5 b  А един от старците ми каза: „Не плачи! Ето лъвът, който е от Юдовото племе, Давидовият корен, победи и може да разгъне свитъка и да снеме седемте му печата.“

6 c  И видях – на престола между четирите живи същества и старците стоеше Агнец като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. 7Той отиде и взе свитъка от десницата на Седналия на престола.

8 d  И когато взе свитъка, четирите живи същества и двадесет и четиримата старци паднаха пред Агнеца, като всички държаха арфи и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите, 9 e  и пееха нова песен: „Достоен си да вземеш свитъка и да счупиш печатите му, защото Ти беше заклан и със Своята кръв ни
5:9 В някои ръкописи липсва: „ни“.
изкупи за Бога – хора от всеки род и език, племе и народ,
10 g  и ни направи царство от свещеници на нашия Бог, и ще царуваме на земята.“

11 h  След това видях и чух гласовете на много ангели, които стояха около престола – около живите същества и старците, – техният брой беше неизчислимо голям, 12които казваха с висок глас: „Достоен е закланият Агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението!“

13 И чувах всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето – всичко, което е в тях, да казва: „На Седналия и на Агнеца – благословение и чест, слава и могъщество за вечни времена!“

14 И четирите живи същества отвърнаха: „Амин!“А двадесет и четиримата старци паднаха и се поклониха на Живеещия вечно
5:14 В повечето ръкописи липсва: „на Живеещия вечно“.
.
Copyright information for BulCont